Morning Dew
Morning Dew

مدل عزیزم

dear
Morning Dew
Morning Dew

مدل غوطه ور در عشق

love
Morning Dew
Morning Dew

مدل خانواده

family
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew

مدل جانوران

animal
Morning Dew
Morning Dew

مدل عشق به فرزند

love

مجسمه های Willow Tree یا همان بید مجنون فارسی خودمان

حتی اگر نام Willow Tree به گوشتان نخورده باشد، بالاخره در ویترین کتاب فروشی و یا عروسک فروشی ها از کنار مجموعه ای از مجسمه های بسیار احساساتی فرشته و انسان عبور کرده اید. فرشته و یا انسان فرق چندانی ندارد؛ صورت معمولا مهم ترین بخش بدن برای بیان احساسات است. .اما مجسمه های ویلوتری صورت ندارند و با این حال بسیار احساساتی به نظر می رسند
Willow Tree نوعی روش مجسمه سازی است که خانم سوزان لردی در سال 2000 آن را ابداع کرده است.و بیش از 16 سال است که آثارش در خط تولیدی به نام ویلوتری در کمپانی مجسمه سازی Demdaco تولید می شود.مجموعه آثار ایشان به گونه ایست که نمایانگر احساسات درونی است و به ما کمک می کند تا با دیگران احساس نزدیکی کنیم، زخم هایمان را التیام بخشیم و برای روابط انسانیمان ارزشی گنج گونه قائل شویم.
آثار وی با بیان کردن احساسات مهم ما، انگیزه انتقال این حس های خوب را به دیگران در ما ایجاد می کند. مجسمه های ویلوتری شامل مدلهای مختلفی چون مدل خوش آمدگویی ، مدل دوستی ، مدل عزیزم و ... است مدل خوش آمد گویی با ژست خود نشان می دهد که همه شمایی که داخل می شوید خوش آمدید و یا مدل عزیزم به طرف مقابل خود نشان می دهد که چقدر برایش عزیز است.حتی این مجسمه ها شامل مجسمه غوطه ور در عشق و یا عشق به فرزند نیز هست که عشق به همسر و یا عشق به فرزندان در هر دوی اینها کاملا مشهود است.