بابانوئل کیست؟

بابانوئل کیست؟

بابانوئل یا همان پیرمرد جاق شکم گنده کریسمس که همه بچها دوستش دارند ، و منتظر هدیه های او در جشن کریسمس هستند تا بالباس قرمز و ریش سفید و بلندش بیاید و آن ها را به وجد بیاورد.
شخصیت تاریخی و داستانی در فرهنگ عامیانه کشورهای غربی و مسیحی است که در واقع یادآور یکی از اسقف های آسیای صغیر است. بابانوئل برگرفته از اصلاح فرانسوی papa Noel یا Pere Noel است.

ریشه تاریخی بابانوئل

ریشه تاریخی بابانوئل

بابانوئل اشاره به نام یکی از کشیشان مسیحی به نام سن نیکلاس دارد که در قرن چهارم میلادی می زیست و از اهالی بیزانس و منطقه آناتولی در ترکیه فعلی بوده است.
نیکلاس در خردسالی پدر و مادرش را از دست داد و از این رو ثروت زیادی برایش به ارث ماند و علت اصلی شهرت وی کمک کردن و هدیه دادن به فقرا بوده است.
افسانه بابانوئل که ریشه در قرن ها رسوم و باورها دارد به شکل مردی کوچک اندام چاق و خوش رو با ریش سفید، لباس قرمز و چکمه های مشکی در آمده است. وی سوار بر سورتمه ای که گوزن ها آن را می کشند سراسر اروپا، آمریکا، کانادا را در می نوردد و هدایای کودکان را توزیع می کند.

اعتقادات مسیحیان درباره بابانوئل
اعتقادات مسیحیان درباره بابانوئل
اعتقادات مسیحیان درباره بابانوئل

اعتقادات مسیحیان درباره بابانوئل

خانه بابانوئل و کارخانه اسباب بازیش در قطب شمال قرار دارد.

بابانوئل می داند که کدام بچه در طول سال خوب بوده و کدام بد؛ چون با خداوند در ارتباط است و فقط به بچهای خوب هدیه می دهد.

اعتقاد بر این است که بابانوئل از شومینه وارد خانه می شود.